Hanna, Hannele

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Hanna är ett hebreiskt kvinnonamn som går tillbaka på det hebreiska ordet channa ’nåd’. Namnet kan även vara en kortform av Johanna. Hannele är en ursprungligen tysk smekform för Johanna.

I Nya testamentet (Lukas 2 kap.) omnämns en gammal profetissa vid namn Hanna som fanns i templet i Jerusalem när Jesusbarnet bars fram. Det äldsta svenska belägget för namnet är från 1583. Det fick stor spridning på landsbygden på 1800-talet, antagligen därför att Johanna då var ett av de absolut vanligaste kvinnonamnen bland bondebefolkningen och ofta förkortades till Hanna. Elin Wägner har givit det en plats i vår litteratur genom sin roman ”Åsa-Hanna” (1918).

Under 1900-talets tre sista decennier har namnet Hanna återigen blivit modernt. Siffran på dem som bär namnet har mer än fördubblats under denna period och låg vid millennieskiftet omkring 40000. År 1999 och 2000 var Hanna det fjärde vanligaste tilltalsnamnet på nyfödda flickor. Hannele förekommer i titeln på ett skådespel av den tyske dramatikern Gerhart Hauptmann, ”Hanneles Himmelfahrt” (1894–95). Namnet var sällsynt i Sverige fram till mitten av 1900-talet. Under de två senaste årtiondena har det ökat betydligt, vilket främst beror på inflytande från Finland, där det blev populärt tidigare än hos oss. För ett kvartssekel sedan hette bara omkring 500 svenskor Hannele; vid millennieskiftet var siffran omkring 4000.

Det hebreiska Channa förekommer sparsamt i Sverige, där det främst förbinds med konstnärinnan Channa Bankier (f. 1947).

Hanna kom in i almanackan 1901 i stället för Simeon. Så hette ett helgon kallat Simeon Styliten (= pelarhelgonet), som skall ha stått på en pelare i mer än 30 år fram till sin död 459. Anledningen till att just Hanna placerades på dagens datum kan vara att en annan Simeon tillsammans med profetissan Hanna var vittne till frambärandet av Jesusbarnet i templet. Namnparet Hanna – Hannele introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.