Hans, Hampus

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Hans har tyskt ursprung och är en kortform av Johannes, som betyder ’Gud har förbarmat sig’ (se 27.12). Hampus är en smekform för Hans.

Namnet Hans fanns i Sverige redan på 1300-talet i borgarfamiljer av tyskt ursprung. Det är ännu äldre i Danmark, där midsommardagen fortfarande kallas Sankt-Hans efter Johannes Döparen. I Sverige var det länge vanligast i de gamla danska landskapen. Tillsammans med andra danska namn som Stig, Jörgen och Ove blev Hans ett modenamn på 1930- och 40-talen. Vid millennieskiftet bars det av omkring 129000 svenskar. Sammansatta namn som Hans-Erik och Hans-Olof var särskilt populära på 1950-talet. Den vanligaste smekformen är Hasse.

Hampus kom in i svenskt namnskick i början av 1700-talet genom en medlem av ätten Mörner, där det fortfarande är ett arvnamn. Det var länge ovanligt; i början av 70-talet fanns det bara omkring 300 svenskar som bar det. Under 1980- och 90-talen blev det ett modenamn, och vid millennieskiftet hade siffran stigit till omkring 6500.

Dagens gamla namn är Johannes Döparens halshuggning. Enligt den kända berättelsen begärde ju Salome att få Johannes Döparens huvud på ett fat, sedan hon hade dansat för sin styvfar Herodes. I helgonkalendarierna förlades dödsdagen till dagens datum. Svenska bönder har ansett att ett lämpligt arbete denna dag var att avlägsna videbuskar och rotskott på träd. Det som höggs av på ”Johannes halshugg” skulle inte så lätt komma upp igen, trodde man. Hans kom in i almanackan år 1901, och namnparet Hans – Hampus introducerades med tvånamnslängden 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.