Harald, Hervor

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Harald är av nordiskt ursprung och sammansatt av Har- (en sidoform till Her-) ’här’ och vald ’härskare’, ’hövding’. Betydelsen är alltså ’härförare’. Det likaledes nordiska kvinnonamnet Hervor är sammansatt av Her- ’här’ och efterleden -vor, som antingen hör samman med adjektivet varr ’varsam’ eller med verbet væria ’värja’, ’försvara’.

Harald har ända sedan förkristen tid varit ett vanligt norskt och danskt kunganamn. I raden av kungar finner man bl.a. Harald Hårfager (död omkr. 945) som var kung av Norge, Harald Blåtand (död 986 eller 987), kung av Danmark, och Harald Hårdråde (1015–66), kung av Norge. I Sverige har namnet varit vanligast i Götaland. Det var populärt årtiondena kring 1900 men hade senare en alltmera vikande frekvens fram till 1900- talets sista år, då det åter började öka. Antalet svenskar som hette Harald var vid millennieskiftet omkring 18000.

Hervor har varit och är fortfarande vanligast på västnordiskt område. Den isländska Hervararsagan har sitt namn efter Angantyrs dotter Hervor som ägde svärdet Tirfing. I samband med den nordiska namnrenässansen i Sverige på 1800-talet blev Hervor ett populärt namn om också inte något av de allra vanligaste. Under 1900-talet har det befunnit sig på tillbakagång, och vid millennieskiftet låg siffran för kvinnor med namnet Hervor under 500.

I gamla almanackor finns namnet Hugo, som fortfarande står kvar på dagens datum i flera europeiska länder. Den Hugo som hedrades på detta sätt var abbot i ett franskt kloster på 1100-talet. Namnet Harald kom in i svenska almanackor på 1600-talet men på ett annat datum, 20 oktober. Sitt nuvarande datum har det haft sedan 1747. I tvånamnslängden från 1993 stod Harald och Halvar tillsammans, men i den nya namnlängden är namnparet i stället Harald – Hervor, detta därför att båda har en förled med betydelsen ’här’.

Traditionen att vi försöker lura varandra 1 april har hög ålder. Den hade motsvarigheter i antikens Rom och är betygad från Sverige alltsedan 1600-talet. De äldre aprilskämten bestod ofta i att man med hjälp av en skriven ”april-sedel” lurade andra att bege sig till en avlägsen plats. Därav rimmet: ”April, april, din dumma sill / jag kan lura dig vart jag vill!”.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.