Harry, Harriet

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Harry är en smekform av det engelska Henry men är egentligen ett tillrättalagt uttal av franska Henri. Femininformen Harriet är på samma sätt ett tillrättalagt engelskt uttal av franska Henriette.

Harry kom in i svenskt namnskick vid mitten av 1800-talet när emigrationen till USA ledde till en ökning av engelska namn. Det var mycket populärt under de första decennierna av 1900-talet (t.ex. författaren Harry Martinson, 1904–1978, sångaren Harry Brandelius, 1910–94) men har på senare tid blivit allt ovanligare. Vid millennieskiftet fanns det omkring 22000 svenskar som hette Harry.

Harriet har funnits i Sverige sedan 1805 och förekom tidigast i familjer med anknytning till England. Det har aldrig varit ett modenamn som Harry men har förekommit i namnskicket under senare hälften av 1800-talet (t.ex. författarinnan Harriet Löwenhjelm, 1887–1918) och förra hälften av 1900-talet (t.ex. skådespelerskan Harriet Andersson, f. 1932). Vid millennieskiftet bars det av omkring 11000 svenskor.

Fram till 1901 var dagens namn Gereon till minne av en kristen officer som led martyrdöden i Köln omkring år 304. Det ersattes av Helmer, som i tvånamnslängden från 1993 fick sällskap med Hadar. I den nya namnlängden står Helmer tillsammans med Hjalmar (se 16.1), eftersom dessa båda namn har samma ursprungsbetydelse. I stället har Harry och Harriet (tidigare 5.9) blivit dagens namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.