Hedvig, Hillevi

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Hedvig är ett kvinnonamn av tyskt ursprung, vars fornhögtyska form Haduwig är sammansatt av hadu ’kamp’ och wig med samma betydelse. Hillevi är ett kvinnonamn av danskt ursprung som är en ombildning av det tyska Heilwig, sammansatt av fornhögtyska heil ’frisk’ och wig ’kamp’.

Hedvig var ett populärt namn i Tyskland under senare delen av medeltiden. Till populariteten bidrog Sankta Hedvig, en slavisk prinsessa som ursprungligen bar namnet i dess slaviska form, Jadwiga. Hon blev gift med en schlesisk hertig och ägnade sig som änka åt ett fromt klosterliv och helgonförklarades efter sin död 1243. Hennes minnesdag i de katolska helgonkalendarierna blev 15 oktober, och på samma datum placerades hennes namn i almanackorna.

Det tidigaste belägget för namnets förekomst i Sverige är från 1578, då i formen Hedewig. Den som mer än någon annan bidrog till att introducera namnet i Sverige var drottning Hedvig Eleonora (1636–1715), som artonårig ingick äktenskap med Karl X Gustav och överlevde honom med 55 år. Hon har fått en kyrka och församling på Östermalm i Stockholm uppkallade efter sig, och det var hon som gjorde att namnet Hedvig blev ett av de vanligaste kvinnonamnen i det tidiga 1700-talets högreståndsfamiljer (t.ex. Fredrik I:s mätress Hedvig Taube, 1714–44, och skaldinnan Hedvig Charlotta Nordenflycht, 1718–63). Ännu under hela 1800-talet var Hedvig ett omtyckt namn i borgerlig miljö i Norden (t.ex. Hedvig i Ibsens ”Vildanden”), men under 1900-talet blev det allt mindre vanligt. I dag heter omkring 6000 svenskor Hedvig. De senaste årens namnstatistik visar dock att både detta namn och smekformen Hedda är på väg att bli vanligare igen.

Den tyska form ur vilken Hillevi utvecklats, Helvig, är också namnet på den första kända drottningen i Sverige, Magnus Ladulås hustru Helvig av Holstein (ca 1255–1324). Namnet Hillevi förekommer i danska medeltida ballader. I Sverige blev det vanligt på 1910- och 20-talen, och i dag bärs det av omkring 9000 kvinnor. I tvånamnslängden från 1993 fick namnet Hedvig sällskap på dagens datum med smekformen Hedda. I den nya namnlängden har Hillevi, som sedan 1901 haft 13 augusti som sitt datum, förts ihop med Hedvig på grund av att båda namnen ursprungligen har haft efterleden -vig.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.