Helena, Elin

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Helena är ett grekiskt kvinnonamn som troligen återgår på ett ord med betydelsen ’den strålande’, ’skinande’ (jfr grekiska helios ’sol’). Elin är en försvenskad form av Helena.

Den mest kända kvinnan med namnet Helena är den sköna Helena som enligt den grekiska mytologin enlevererades av kungasonen Paris till Troja, vilket gav upphov till det trojanska kriget. Men det är inte hon som är ihågkommen på dagens datum, inte heller Europas mest kända helgon med namnet Helena, kejsar Konstantin den stores moder (se 18.8). I stället är det ett av Sveriges fåtaliga kvinnliga helgon, Sankta Helena av Skövde, som ända sedan slutet av 1200-talet har haft sin minnesdag den 31 juli (i Skara stift ursprungligen den 30 juli). Hon var en from högättad änka som mördades 1160 när hon var på väg till Götene kyrka. Flera mirakel inträffade på hennes grav, och hennes ben skrinlades i Skövde kyrka av Sveriges förste ärkebiskop, Stefan. Hennes bild finns både i Skövde stadsvapen och Götene kommunvapen.

Den första kända kvinna i Sverige som bar namnet Helena var en ryska som kom till Sverige omkring år 1100 genom giftermål med sveakungen Inge den äldre. Namnet Helena uttalades på den tiden med accenten på första stavelsen (Hélena). Den försvenskade formen Elin är känd sedan 1300-talet. Sankta Helena av Skövde blev tidigt kallad Sankta Elin, vilket ledde till att namnet fick särskild spridning i Västsverige. I Sydsverige blev en annan form den vanligaste, Elna.

Både Helena och Elin har varit populära namn under de senaste årtiondena. Helena var särskilt frekvent på 1960- och 70-talen. Elin blev ett modenamn under 1990-talet, då det var det näst vanligaste namnet på nyfödda flickor – bara Emma var vanligare. Vid millennieskiftet fanns det omkring 83000 svenskor som hette Helena och omkring 50000 vid namn Elin. Den franska formen av Helena, Hélène, bars vid samma tidpunkt (om man inräknar alla varianter i fråga om accenter över vokalerna) av omkring 22000 kvinnor, medan omkring 29000 stavade namnet Helen (med eller utan accent). Omkring 2000 belägg fanns för den engelska formen Elaine.

I gamla almanackor var dagens namn Helena till minne av Sankta Helena av Skövde. Det byttes ut mot Elin i 1901 års namnlängd. I tvånamnslängden från 1993 stod Elin – Elna. I den nya namnlängden har Elna utgått och namnparet blivit Helena – Elin.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.