Helga, Olga

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det nordiska namnet Helga är den kvinnliga motsvarigheten till Helge (30.9). Det är bildat till adjektivet helig, fornsvenska helagher, som i förkristen tid betydde ’vigd åt gudarna’. Olga är en rysk ombildning av Helga.

Helga finns på runstenar och var ett vanligt namn i fornsvenskan. På 1500-talet stavades det oftast Helja eller, i Skåne, Hella (jfr danska Helle). Intresset för de isländska sagorna i början av 1800-talet ledde till att formen Helga åter togs upp, tidigast 1818. Säkert kom inspirationen från ”Gunnlaug Ormstungas saga”, där den kvinnliga huvudpersonen är Helga den fagra. Namnet Helga fortsatte att vara populärt under hela 1800-talet och en bit in i 1900-talet (t.ex. konstnären Helga Henschen, f. 1917) men har sedan dess varit på retur. Vid millennieskiftet bars det av omkring 7500 kvinnor.

När namnen Helge och Helga nådde Ryssland genom de svenska vikingafärderna i österled, omformades de till Oleg och Olga. Det senare namnet fick spridning i Ryssland genom storfurstinnan Olga (ca 879–969), som blev föremål för en folklig kult efter sin död och så småningom helgonförklarades. Namnet togs upp bland finlandssvenskar 1812 och i Sverige 1843 och hade sin glansperiod under 1800-talets sista decennier.

Under 1900-talet har det gått tillbaka. Vid millennieskiftet fanns det omkring 7000 kvinnor i Sverige som hette Olga. I gamla almanackor var dagens namn Heliodorus till minnet av en fornkristen martyr i Mindre Asien. Hans namn ersattes 1901 av Helga därför att de båda börjar med samma tre bokstäver. Namnparet Helga – Olga introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.