Helge

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Helge är ett nordiskt mansnamn bildat till adjektivet helig (fornsvenska helagher), som i förkristen tid hade betydelsen ’vigd åt gudarna’.

Namnet finns i alla de skandinaviska länderna sedan förkristen tid. Den fornsvenska formen, som påträffas på runstenar, är Hälghe. Helge Hundingsbane är namnet på en nordisk sagogestalt som i en Eddadikt återvänder från Odens salar till de levande för att återse sin älskade, valkyrjan Sigrun. De vikingar som for österut spred namnet Helge till Ryssland, där det fick formen Oleg (jfr Helga – Olga 21.11).

Helge levde kvar i det svenska bondesamhället, längst i de västra och norra delarna. Det hörde till de namn från vikingatiden som fick en renässans på 1800-talet, inte minst tack vare Tegnérs ”Frithiofs saga”, där Frithiofs fosterbror heter Helge. Populariteten höll i sig en bit in i 1900-talet men mattades så småningom av. Under senare hälften av 1900-talet har namnet knappast alls varit använt som tilltalsnamn. Ännu i början av 70-talet fanns det omkring 30000 svenskar som hette Helge, men vid millennieskiftet hade siffran halverats.

Tidigast var 30 september en minnesdag för kyrkofadern Hieronymus (i Frankrike och England känd som Saint Jerome), som levde på 300-talet och har blivit känd för sin översättning av Bibeln till latin, den s.k. Versio Vulgata. I namnlängden från 1901 byttes Hieronymus ut mot Helge, som i tvånamnslängden från 1993 sammanfördes med Helny (se 11.9). I den nya namnlängden står Helge åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.