Henrietta, Henrika

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Henrietta återgår närmast på det franska Henriette, femininformen av Henri. Henri återgår i sin tur på tyska Heinrich (se Henrik 19.1), som är sammansatt av ord med betydelsen ’hem’ och ’härskare’. Henrika är femininformen av den svenska namnformen Henrik.

Henrietta, som har funnits i Sverige sedan 1675 (tidigast med stavningen Hendrietta), fick på 1700-talet konkurrens av den franska formen Henriette. Namnet fick sin plats i almanackan 1859 med anledning av att Oskar II:s drottning Sofia kom till Sverige – ett av hennes andra namn var Henrietta. Namnet har varit rätt ovanligt under hela 1900-talet; vid millennieskiftet fanns det omkring 4400 svenskor som hette Henrietta och omkring 1400 som hette Henriette, men av dem var det bara en mindre del som hade det som tilltalsnamn. Henriette har visat en ökning under de allra senaste åren. En smekform av Henrietta som var vanlig i början av 1900-talet är Henny.

Henrika finns tidigast belagt 1676 i formen Hendrica. Namnet är vanligast i svenskspråkiga Finland och i Norrbotten. Det totala antalet svenskor som hette Henrika var vid millennieskiftet inte högre än omkring 300.

Innan Henrietta kom in i almanackan var dagens namn Timotheus eller Symphorian. Så hette två martyrer som inte hade något med varandra att göra under livstiden men som under medeltiden sammanfördes och blev föremål för kult på dagens datum tillsammans med en tredje martyr, Hippolytus. I tvånamnslängden från 1993 fanns namnparet Henrietta Henny, men i den nya namnlängden har det senare namnet ersatts av Henrika.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.