Herbert, Gilbert

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Herbert är av tyskt ursprung och sammansatt av fornhögtyska heri ’här’ och beraht ’ljus’, ’lysande’. Mansnamnet Gilbert är av engelskt och tyskt ursprung; dess fornhögtyska motsvarighet är Gisilberht, där förleden betyder ’skott’, ’telning’, ’ättling’ och efterleden är beraht ’ljus’, ’lysande’. Gilbert skulle även kunna återgå på fornhögtyska Gildebert, där förleden betyder ’värde’ eller ’vedergällning’, ’straff ’.

Namnet Herbert fick spridning i Tyskland genom kulten av Sankt Heribertus, biskop av Köln, som dog 1021. Det förekom som dopnamn i Skåne redan 1346 men finns inte belagt som svenskt namn förrän 1760. En medeltida form är Herbrikt (1375). Att formen Herbert har blivit den vanligaste kan bero på påverkan från engelskt namnskick. Namnets storhetstid i Sverige var decennierna kring 1900 (t.ex. tidningsmannen Herbert Tingsten,1896–1973), men en bit in på 1900-talet blev det omodernt och har ännu inte upplevt någon renässans. Vid millennieskiftet bars det av omkring 10000 personer, av vilka bara 12% använde det som tilltalsnamn.

Gilbert har förekommit som förnamn i Sverige sedan 1581 och är arvnamn inom ätten Hamilton. Under 1900-talet hade det en viss uppgång på 20- och 30-talen, särskilt i Västsverige. Vid millennieskiftet bars det av omkring 2000 personer, men även här var det bara 12% som hade det som tilltalsnamn.

I den äldsta svenska almanackan är dagens namn Cyriakus till minne av ett barnhelgon som enligt legenden blev martyr tillsammans med sin mor år 304. Herbert sattes in almanackan 1719 i formen Heribert till minne av den helige Heribertus av Köln. I 1901 års namnlängd ändrades stavningen till Herbert. Gilbert förekom i svenska almanackor på 1790-talet men utmönstrades. Namnet kom in på dagens datum genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.