Hilda, Hildur

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Namnet Hilda kan spåras till såväl nordisk som tysk tradition. Dels är det en latiniserad form av det nordiska kvinnonamnet Hild, identiskt med fornisländska hildr ’strid’. Dels är det en kortform av olika tyska namn med hild som för- eller efterled, t.ex. Hildegard och Brynhild. Det närbesläktade Hildur är mera entydigt nordiskt. Det är en yngre form av Hildr, samma ord som fornisländska hildr ’strid’.

Det tidigaste belägget för Hilda som svenskt kvinnonamn är från slutet av 1700-talet. Det blev ett modenamn i början av 1800-talet och behöll sin popularitet seklet ut. Under 1900-talet har det däremot varit i stort sett osynligt i namnstatistiken fram till de allra senaste åren, där man noterar en liten uppgång. Vid millennieskiftet hette omkring 6000 kvinnor Hilda.

Namnet Hildur användes av skaldinnan Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–63) som pseudonym i några sena dikter. Det är känt som förnamn från 1818. Liksom Hilda hade det sin storhetstid under 1800-talet, men till skillnad från Hilda har det ännu inte visat några tecken på att återkomma.

Vid millennieskiftet fanns det omkring 5000 svenskor vid namn Hildur. Fram till 1901 var dagens namn Prisca. Så hette en romersk martyr som mötte döden år 273, bara tretton år gammal. Enligt legenden kastades hon för två lejon som vägrade att göra henne något ont. I stället blev hon halshuggen, men då kom två örnar flygande och satte sig att vakta hennes kropp. Hennes namn finns ännu kvar i flera länders almanackor.

Hilda och Hildur fick båda en plats i almanackan 1901 men på olika datum. Hilda blev dagens namn, Hildur fördes till den 22 februari. Båda namnen var populära vid denna tid och passade väl in i namnkommitténs målsättning att ersätta de gamla helgonnamnen med nordiska namn. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes de på dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.