Hildegard, Magnhild

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Hildegard är ett kvinnonamn av tyskt ursprung, sammansatt av ord med betydelsen ’strid’ och ’skydd’ (jfr den nordiska efterleden -gerd i t.ex. Ingegerd). Magnhild är ett nordiskt kvinnonamn, sammansatt av ord som betyder ’styrka’ och ’strid’. Den besläktade forntyska formen Mechthild har givit upphov till namnet Matilda (se 14.3).

Namnet Hildegard finns på dagens datum till minne av en av medeltidens märkligaste kvinnogestalter, den heliga Hildegard av Bingen (1098–1179), som dog på dagens datum. Hon var inte bara klostergrundare utan även religiös mystiker, diktare och tonsättare. Hon korresponderade med kejsare och påvar, och hennes vetenskapliga författarskap omfattar bl.a. en skrift om läkeörter som fått uppmärksamhet i vår tid.

Det första belägget för att namnet Hildegard nått svenskt namnskick är från 1642. Men långt tidigare finns ett fornsvenskt belägg från Småland för namnet Hillegärd som sannolikt är en tidigt inlånad form av Hildegard. Namnet har varit på retur sedan 1800-talet och bars vid millennieskiftet av omkring 6000 svenskor. Magnhild är känt i Sverige sedan 1561, då i formen Magnill. På 1200-talet levde i Skåne, den gången en del av Danmark, ett helgon vid namn Magnhild, vilket har lett till att namnet fortfarande är rätt vanligt i Skåne. Det har även förekommit i Jämtland. Under 1900-talet har det haft en rätt obetydlig plats i vårt namnskick. Vid millennieskiftet uppgick siffran på de kvinnor som hette Magnhild till omkring 2000.

Det gamla namnet på dagens datum är Lambert till minne av en biskop Lambertus (omkr. 635–705) i Maastricht i Holland som mördades när han missionerade bland frisiska hedningar. Hans namn har bevarats i den svenska litteraturen genom Karlfeldts ”Månhymn till Lambertsmässan”. I 1901 års namnlängd byttes Lambert ut mot Hildegard. I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Hildegard – Magnhild, varvid det senare namnet flyttades från 18 november där det stått sedan 1901.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.