Holger, Holmfrid

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Holger är av nordiskt ursprung och återgår på det fornsvenska Holmger, sammansatt av Holm- ’holme’ och en efterled -ger, som är samma ord som det fornvästnordiska geirr ’spjut’. Holmfrid är ett fornsvenskt namn, sammansatt av Holm- ’holme’ och -frid ’fred’, ’skydd’. Det användes ursprungligen av kvinnor men har i modern tid uppfattats som mansnamn i analogi med Sigfrid, Valfrid m.fl. namn.

I Danmark har sagohjälten Holger Danske blivit en nationell symbol. Bakom balladerna och sägnerna om hans hjältedåd finns en historisk kärna: det har funnits en kämpe på Karl den stores tid, kallad Ogier le Danois. Hans bedrifter har efterhand antagit väldiga proportioner, som i den skandinaviska kämpavisan ”Holger Dansk och Burman”. I Danmark har man berättat att Holger Danske sover under Kronborgs slott och att han skall vakna och rädda Danmark när det blir krig. Det var därför en dansk motståndsgrupp under andra världskriget kallade sig Holger Danske.

Förnamnet Holger blev tidigt populärt hos dansk och skånsk adel och nådde så småningom även ut bland skånsk allmoge (vilket fick Selma Lagerlöf att välja namnet Nils Holgersson för hjälten i den berömda boken). Högre upp i Sverige togs det inte upp i namnskicket förrän på 1800- talet. Det var fortfarande populärt under 1900-talets första årtionden (t.ex. skådespelaren Holger Löwenadler, 1904–77) men hade sedan en alltmer vikande frekvens. På de allra senaste åren har det kommit tillbaka, om än i blygsam omfattning. Vid millennieskiftet fanns det omkring 13000 svenskar som hette Holger.

Holmfrid fick en viss spridning som mansnamn under 1900-talets första årtionden, främst i Dalarna och Norrland. Sedan dess har det sällan tagits i bruk, och vid millennieskiftet bars det endast av omkring 450 svenskar.

Under tidigare århundraden var dagens namn Qvirinus efter en kroatisk biskop som dog martyrdöden omkring år 300. Holger kom in genom 1901 års namnlängd och fick sällskap med Reidar i tvånamnslängden från 1993. I den nya namnlängden har Holger och Holmfrid sammanförts på grund av den gemensamma förleden i de båda namnen.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.