Ida

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Ida är av tyskt ursprung och är en kortform av sammansatta forntyska namn med förleden Ida- eller Idu-. Dess betydelse är oviss. Ett förslag är att det innehåller samma rot som Hild- ’strid’, ett annat att det återgår på fornhögtyska itis ’(vis) kvinna’, ett tredje att det har samma rot som id ’flit’.

Ida förekom på tyskspråkigt område redan under tidig medeltid; namnet bars t.ex. av stammodern för den karolingiska kejsardynastin på 600- talet, Pippin I:s maka. Det äldsta svenska belägget är från 1351. Under den tyska romantiken fick namnet ny popularitet och blev ett vanligt 1800-talsnamn även i Sverige.

I slutet av 1900-talet blev det åter ett modenamn, denna gång beroende på Astrid Lindgrens ”Emil i Lönneberga”, där huvudpersonen har en syster som heter Ida. Böckerna och filmerna om Emil och Ida ledde till att antalet svenskor med namnet Ida steg från omkring 16000 i början av 70-talet till omkring 36000 vid millennieskiftet.

Fram till 1901 var dagens namn korsmässa eller, mera exakt, korsmässa om hösten. Tillägget markerade att det även fanns en korsmässa om våren (se 3.5). Båda återgår på legender om Kristi kors, i det förra fallet korsets återfinnande, i det senare dess upphöjelse. De båda korsmässorna var viktiga märkesdagar i det gamla bondesamhället. Att namnlängdskommittén år 1901 bytte ut korsmässa mot Ida får ses som ett utslag av skämtlynne, eftersom skillingtrycksvisan ”Kors på Idas grav” då var på allas läppar.

I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Ida – Elida, men i den nya namnlängden står Ida åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.