Ingegerd, Ingela

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Ingegerd, Ingegärd, är ett nordiskt kvinnonamn vars fornsvenska form är Ingigärdh. Förleden Inge- är en bildning till gudanamnet Ing, som i det nordiska vikingasamhället identifierades med Frej, medan efterleden -gerd har tolkats som ’stängsel’, ’skydd’. Ingela är en kortform av forntyska kvinnonamn på Ingil- men kan även vara en dialektal form av Ingegerd.

Ingegerd finns på runstenar och var ett vanligt namn i Sverige under vikingatid och medeltid. Bland de kvinnor vi känner till med detta namn finns en dotter till Olof Skötkonung och kung Sverker den yngres maka. Bland senare former finns bl.a. Ingiärd och Ingjerd som har kunnat uttalas ”Ingjäl” och lett till dialektformen Ingela.

Den ålderdomligare formen Ingegerd återupptogs under den nordiska namnrenässansen i början av 1800-talet, tidigast 1837 i den adliga ätten Hård af Segerstad. Fram till 1930-talet var Ingegerd vanligt förekommande, men sedan dess har det alltmera sällan använts som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet fanns det omkring 48000 svenskor som hette Ingegerd. Ytterligare omkring 34000 stavade namnet Ingegärd.

Ingela finns första gången dokumenterat som dopnamn så sent som 1911. Det fick en uppgång på 1940-talet (t.ex. konstkritikern Ingela Lind, f. 1942, socialdemokraternas partisekreterare Ingela Thalén, f. 1943) som nådde sin höjdpunkt på 50- och 60-talen. Under de senaste decennierna har det gått tillbaka. Vid millennieskiftet bars det av omkring 20000 kvinnor.

I gamla almanackor var dagens namn Engelbert till minne av en ärkebiskop i Köln som mördades 1225 och blev helgonförklarad. Det ersattes 1901 av Ingegerd, som i tvånamnslängden från 1993 fick sällskap av Ingela.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.