Ingemar, Gudmar

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Ingemar är ett mansnamn av germanskt ursprung som är sammansatt av gudanamnet Ing och ett urnordiskt adjektiv med betydelsen ’berömd’. Den fornhögtyska formen är Ingomar. Gudmar är ett fornsvenskt namn, sammansatt av ord som betyder ’gud’ och ’berömd’.

Namnet Ingemar finns på runstenar och var allmänt i Sverige under medeltiden. Det levde kvar längst i de södra och västra landskapen. Selma Lagerlöf aktualiserade det genom sin roman om Ingmarssönerna i Nås i Dalarna, ”Jerusalem” (1901–02). Det ökade starkt under 1900-talets förra hälft och bärs av tre av vår tids mest berömda svenskar, filmregissören Ingmar Bergman (f. 1918), boxningsvärldsmästaren Ingemar Johansson (f.1932) och utförsåkaren på skidor Ingemar Stenmark (f. 1956). Ingmar är en sidoform till Ingemar, som tidigast har förekommit i patronymisk ställning (Ingemar Ingmarsson). Vid millennieskiftet fanns det omkring 70000 personer som hette Ingemar och omkring 9000 som hette Ingmar i Sverige.

Även Gudmar finns på runstenar. Namnet var utbrett under medeltiden – den heliga Birgittas svärfar hette Gudmar Magnusson – men dog ut och återupplivades under 1800-talets nordiska namnrenässans. Under 1900-talet har det blivit allt ovanligare, och vid millennieskiftet bars det bara av omkring 100 svenskar.

Före 1901 stod det Erasmus, någon gång Marcellinus, på dagens datum i svenska almanackor. Från början rörde det sig om en trio av martyrer som sammanfördes i helgonkalendarierna; den tredje, en viss Petrus som omtalas som djävulsutdrivare, försvann på ett tidigt stadium. Ingemar gjorde sitt inträde 1901 och åtföljs sedan 1993 av Gudmar.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.