Ingvar, Ingvor

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Ingvar är av nordiskt ursprung, en sidoform av Yngvar, som är sammansatt av en bildning till gudanamnet Ing och en efterled som betyder ’krigare’. Kvinnonamnet Ingvor är likaså av nordiskt ursprung och bildat av gudanamnet Ing och en efterled -vor, som antingen hör samman med adjektivet varr ’varsam’ eller verbet væria ’värja’, ’försvara’.

Ingvar var ett vanligt namn i vikingatidens Sverige. Mest känd är Ingvar den vittfarne som enligt isländska annaler skall ha dött 1041. Runinskrifterna på de s.k. Ingvarsstenarna, ett 25-tal stenar kring Mälaren, anses handla om män i hans tjänst som omkommit under resor i österled. Om dem heter det i en av inskriptionerna: ”De foro manligen / fjärran efter guld / och österut / gåvo örnen föda. / De dogo söderut / i Särkland.”

Ingvar fortsatte att vara ett vanligt namn under medeltiden och levde i nyare tid främst kvar i Skåne och Västsverige. I Ryssland togs det upp i formen Igor. 1800-talets vikingaromantik ledde till att namnet fick en renässans. Under 1900-talet var det särskilt vanligt på 1920- och 30-talen (t.ex. IKEA:s grundare Ingvar Kamprad, f. 1926, och förre statsministern Ingvar Carlsson, f. 1934). Vid millennieskiftet fanns det omkring 52000 svenskar som hette Ingvar.

Även Ingvor har haft västsvensk utbredning. Det återupplivades i Sverige vid slutet av 1800-talet och var vanligast på 1930- och 40-talen. Vid millennieskiftet bars det av omkring 2500 kvinnor.

Före 1901 var dagens namn Hezekiel efter en av profeterna i Gamla testamentet. Ingvar fick sin plats på dagens datum genom 1901 års namnlängd, Ingvor tillkom i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.