Irma, Irmelin

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Irma kommer från tyskan, där det uppstått som kortform av namn med förleden Irm(in)- ’hög’, ’väldig’, främst Irmgard. Irmelin är en diminutiv till forntyska namn med förleden Irmin-.

Irma introducerades i det svenska namnskicket under 1800-talets senare hälft. Det var mycket populärt under 1910- och 1920-talen (t.ex. skådespelerskan Irma Christensson, f. 1915) men användes sedan under lång tid knappast alls som tilltalsnamn. Under 1990-talet har det återkommit, om än i blygsam omfattning. Kanske har musikalen ”Irma La Douce” och framgångarna för den svenska sångerskan Irma Schultz (f. 1965) bidragit till den begynnande renässansen. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 10000 svenskor.

Irmelin är tidigast belagt i Sverige 1902. Namnet har varit vanligare i danskt och finlandssvenskt namnskick än i rikssvenskt (t.ex. den finlandssvenska barnboksförfattarinnan Irmelin Sandman Lilius, f. 1936). Vid millennieskiftet fanns det bara omkring 150 svenskor som hette Irmelin.

I 1901 års namnlängd saknades både Irma och Irmelin. Dagens namn var i gamla almanackor Hegesippus, som stod där till minne av en kyrkohistoriker från 100-talet, verksam i Jerusalem och Rom. Hans namn byttes 1901 ut mot Ingemund (nu 2.4) som stod kvar till 1993, samma år som Irma gjorde sin entré på dagens datum i sällskap med Mimmi. I den nya namnlängden har Mimmi fått utgå till förmån för Irmelin.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.