Isak

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Isak är ett mansnamn av hebreiskt ursprung som anses vara besläktat med ett verb med betydelsen ’skratta’.

I Gamla testamentet berättas om den judiske patriarken Isak, son till Abraham och Sara. Han och hans hustru Rebecka hade sönerna Jakob och Esau. Namnet Isak har förekommit i svenskt namnskick sedan 1292, tidigast i formen Isaac. Det togs upp redan på medeltiden inom ätten Banér men fick inte någon större spridning förrän efter reformationen, då de gammaltestamentliga namnen föredrogs framför helgonnamnen.

Under 1700-talet bidrog den världsberömde engelske vetenskapsmannen Isaac Newton (1642–1727) till att namnet fick ökad spridning. I Sverige har det i nyare tid varit särskilt vanligt bland befolkningen i övre Norrland. Ett exempel ur vår litteratur är Björn-Erik Höijers skådespel med motiv från Lappland, ”Isak Juntti hade många söner” (1954). Det har även förts vidare bland svenskar av judisk härstamning (t.ex. konstnären Isaac Grünewald, 1889–1946).

Under större delen av 1900-talet var Isak ett ganska bortglömt namn. Först mot slutet av seklet har det – liksom andra bibliska namn som Markus, Simon och Lukas – upplevt en förnyad popularitet. På listan över de populäraste tilltalsnamnen bland pojkar födda år 2000 kom Isak på 18:e plats. Vid millennieskiftet fanns det omkring 5000 svenskar som hette Isak och ytterligare omkring 1000 som stavade namnet Isac.

I vår almanacka har Isak funnits på dagens datum sedan 1703. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Isak – Rebecka, men i den nya namnlängden står Isak åter som enda namn. Rebecka hittar man på samma datum som i 1901 årsnamnlängd, 17.5, numera tillsammans med Ruben.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.