Ivan, Vanja

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Ivan är en rysk form av Johannes (se 27.12), som har hebreiskt ursprung och betyder ’Gud har förbarmat sig’. Vanja är från början en rysk smekform av Ivan som i Sverige har blivit ett kvinnonamn.

Ett medeltida mansnamn av keltiskt ursprung, Yvain, förekommer i en fransk riddarroman som 1302 översattes till svenska och fick titeln ”Herr Ivan lejonriddaren”. Det är inte detta namn vi finner i nutida svenskt namnskick utan det ryska, som har varit och fortfarande är utomordentligt vanligt i Ryssland. Det har burits av sex storfurstar och tsarer, av vilka den mest kände är Ivan IV (1530–84) som har gått till historien som Ivan den förskräcklige.

Det äldsta svenska belägget för namnet är från 1797. Konstnären Ivan Aguéli (1869–1917) var döpt till John men ändrade namnet när han kom till Paris. Det blev populärt på 1920- och 30-talen, särskilt i norra Sverige. Under de senaste åren har det för första gången sedan dess börjat bli vanligare igen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 13000 personer som hette Ivan.

Den ryska smekformen Vanja är främst känd genom Tjechovs skådespel ”Onkel Vanja” (1897) men har inte använts som mansnamn i Sverige. Som kvinnonamn har det förekommit här sedan slutet av 1800-talet. Det var särskilt vanligt på 1930-talet och har större utbredning på Gotland än på fastlandet. Om man räknar ihop stavningsvarianterna fanns det vid millennieskiftet omkring 5500 svenskor som hette Vanja (t.ex. designern Wanja Djanaieff, f. 1941).

Dagens äldsta namn är Rogatius, som är en förkortad form av Rogatianus. Så hette en gallisk martyr som tillsammans med sin bror Donatianus blev halshuggen i Nantes på 300-talet. Rogatius ersattes 1901 av Ragnvald som stod kvar på dagens datum till 1993. Detta år flyttades namnet till 15.7 när namnparet Ivan – Yvonne introducerades i dess ställe. I den nya namnlängden har Yvonne flyttats till 29.5 och ersatts av Vanja.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.