Ivar, Joar

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Ivar är sannolikt sammansatt av två urnordiska ord som betyder ’idegran’ och ’krigare’ eller ’spjut’. Det har också tolkats som en sidoform av Ingvar. Joar är likaså ett nordiskt mansnamn, sammansatt av ord med betydelsen ’häst’ och ’krigare’ eller ’spjut’. På runstenar kan namnen inte skiljas åt, eftersom båda skrivs iuar.

Ivar Vidfamne är namnet på en dansk sagokung, vars historiska existens är mycket osäker. I isländska sagor berättas att han besegrade den svenske kungen Ingjald Illråde och lade under sig stora landområden innan Oden själv blev hans baneman.

Till skillnad från många andra vikingatida namn dog Ivar aldrig ut utan levde vidare regionalt, t.ex. i Skåne, Dalarna och Norrland, liksom i Norge. Namnet har även varit arvnamn inom några adelssläkter, t.ex. Fleming. Genom 1800-talets intresse för gamla nordiska namn fick det ny popularitet och blev under seklets sista årtionden och 1900-talets början ett modenamn. Bland de svenskar som då döptes till Ivar kan nämnas finansmannen Ivar Kreuger (1880–1932) och författaren Ivar Lo-Johansson (1901–90). Under fortsättningen av 1900-talet mattades intresset, men på allra senaste tid har det blivit vanligare som tilltalsnamn igen. Vid millennieskiftet låg siffran på de personer som hette Ivar omkring 23000.

Joar var under förkristen tid särskilt vanligt i Östergötland. I Erikskrönikan omnämns en svensk storman vid namn Joar Blå, även kallad Ivar Blå. Enligt krönikan tog han initiativet till att den minderårige Valdemar Birgersson valdes till svearnas kung i stället för fadern Birger Jarl, som befann sig på krigståg i Finland.

Namnet Joar påverkades knappast alls av 1800-talets intresse för det nordiska utan har haft sin uppgång så sent som under 1900-talets båda avslutande decennier. Vid millennieskiftet fanns det omkring 500 svenskar som hette Joar, en siffra som kan tyckas obetydlig i jämförelse med Ivars 23000. Men under 1990-talet har Joar legat före Ivar på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda pojkar.

På 1800-talet och tidigare var dagens namn Vigilius till minne av en biskop i Trident (nuvarande Trento) i norra Italien som stenades år 405 och blev helgonförklarad. Det byttes 1901 ut mot Ivar, som i tvånamnslängden från 1993 fick sällskap med Joar.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.