Rebecka, Ruben

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Rebecka är ett kvinnonamn av hebreiskt ursprung med oviss betydelse (enligt en osäker tolkning ’kviga’). Ursprungsformen är Ribqa. Ruben är ett mansnamn av hebreiskt ursprung, även det med omdiskuterad betydelse (vanligen tolkat ’Se, en son!’ men mera troligt ’förnyare’). Ursprungsformen är Reuben.

I Gamla testamentet är Rebecka hustru till patriarken Isak och moder till Esau och Jakob. Hennes namn kom – som flera andragammaltestamentliga namn – in i svenskt namnskick först efter reformationen; det äldsta belägget är från 1584 och har stavningen Rebecca. Det togs även tidigt upp i engelskt namnskick. Under 1900-talets två sista decennier blev Rebecka ett modenamn i Sverige. 1994 låg det på femteplats på listan över det årets vanligaste tilltalsnamn på nyfödda flickor, år 2000 hade det sjunkit ner till 29:e plats. Vid millennieskiftet fanns detomkring 24000 svenskor som hette Rebecka eller Rebecca. De allra flesta är födda efter 1980.

Ruben är i Gamla testamentet namnet på den äldste av Jakobs tolv söner. Det äldsta svenska belägget är från 1802. Namnet var ganskavanligt årtiondena kring 1900 (t.ex. visdiktaren Ruben Nilson, 1893–1971, industrimannen Ruben Rausing, 1895–1983) men gick sedan tillbaka inamnstatistiken. Under de senaste åren har det åter ökat. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 3000 svenskar.

Det äldsta namnet på dagens datum är Torpes efter en kristen man vid kejsar Neros hov som led martyrdöden. Det utmönstrades 1776 tillförmån för Rebecka. I tvånamnslängden från 1993 flyttades Rebecka till Isak (19.12) och ersattes på dagens datum av namnparet Nore – Nora. Iden nya namnlängden har Rebecka återfått sitt gamla datum och fått sällskap med Ruben som tidigare hade 20 februari som sin dag. 17 maj är Norges nationaldag.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.