Joakim, Kim

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Joakim har hebreiskt ursprung och betyder ’Gud skall upprätta’. Kim är en kortform av Joakim.

Joakim var enligt apokryfiska Jakobs protevangelium namnet på Jungfru Marias fader. Denne Joakim är i Sverige betydligt mindre känd än ”Joakim uti Babylon”, som Bellman har besjungit i en av sina dryckesvisor, men det är ändå han som har blivit ihågkommen i helgonkalendarierna. I de flesta länder firas han den 16 augusti; det är bara i Sverige och Finland som hans namn har placerats på dagens datum.

I Sverige började namnet Joakim användas under förra hälften av 1400-talet, tidigast med stavningen Joachim. Den danska och tyska ombildningen Jockum finns sedan länge även i Sverige. Joakim var inte särskilt vanligt i Sverige i äldre tid men blev ett modenamn på 1980-talet. Under 1900-talets sista kvartssekel tredubblades antalet svenskar som hette Joakim: 1975 var de (med alla stavningsvarianter inräknade) omkring 15000, vid millennieskiftet omkring 44000.

Den mest kända bäraren av namnet Joakim i Sverige är säkert Joakim von Anka i Walt Disneys tecknade serie. Originalets namn är Uncle Scrooge. De vanligaste svenska smekformerna av namnet är Jocke och Kim.

Smekformen Kim började inte användas som officiellt förnamn i Sverige förrän 1919. Den blev ett vanligt pojknamn i Danmark tidigare än i Sverige. Namnet Kim finns också i England, men där är det en kortform av det keltiska Kimball. Under 1900-talets sista kvartssekel tiodubblades antalet svenskar som hette Kim: 1975 var siffran omkring 1000, vid millennieskiftet hade den stigit till omkring 10000. Namnet var särskilt vanligt på 80-talet, men sedan dess har placeringen på topplistorna sjunkit. Det förekommer även som kvinnonamn; vid millennieskiftet bars det av omkring 3600 kvinnor som nästan alla är födda på 1980- och 90-talen.

Det var på 1690-talet som Joakim kom in i almanackan på dagens datum. Namnparet Joakim – Kim har funnits sedan 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.