Joel, Judit

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Joel återgår på det hebreiska Jahuel som betyder ’Jahve är Gud’. Judit är ett kvinnonamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’judinna’.

Joel var namnet på en av de mindre profeterna i Gamla testamentet. Som svenskt personnamn är det känt sedan 1610. Det anses delvis ha efterträtt ett äldre nordiskt namn Gjord, där de båda sista konsonanterna uttalades som ”tjockt” l. Joel var inte ovanligt under senare delen av 1800-talet; protestsångaren Joe Hill (1879–1915) hette egentligen Joel Hägglund och var född i Gävle.

Det blev ett modenamn under 1900-talets båda sista decennier och bars vid millennieskiftet av omkring 14000 svenskar. Judit är namnet på hjältinnan i Judits bok, en av de gammaltestamentliga apokryferna. Hon är en vacker och from änka som räddar sin stad från ett assyriskt angrepp genom att bjuda den assyriske fältherren Holofernes på en måltid, dricka honom berusad och hugga huvudet av honom.

Berättelsen är inte historisk utan följer ett välkänt sägenmönster; från Småland finns en motsvarande tradition om Blända (se 27.5). Till skillnad från Joel har namnet Judit blivit ovanligare under de senaste årtiondena; vid millennieskiftet fanns det omkring 5000 svenskor som hette Judit eller Judith.

Joel har varit dagens namn i almanackan sedan år 1700. Judits dag var i gamla almanackor 10 december, men i 1901 års namnlängd utmönstrades namnet. I tvånamnslängden från 1993 var det tillbaka, men då på dagens datum tillsammans med Joel. Där står de båda namnen även i den nya namnlängden på grund av sin gemensamma gammaltestamentliga bakgrund.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.