Johanna

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Johanna går tillbaka på det grekiska Ioanna. Det är en femininform av Johannes som betyder ’Gud har förbarmat sig’.

I Lukasevangeliet kan man läsa att en av kvinnorna vid Kristi grav hette Johanna. Det är dock inte till hennes minne som namnet återfinns på dagens datum. Inte heller har de svenska almanackorna uppmärksammat det franska nationalhelgonet Jeanne d’Arc, på våra breddgrader ibland omtalat som Johanna av Lothringen. Sanningen är att namnet Johanna saknades i almanackan fram till 1755, då det kom in i stället för ett äldre Praxedis, ett helgonnamn som bars av en av de första kristna jungfrurna i Rom.

Trots detta har namnet Johanna varit ett vanligt kristet kvinnonamn ända sedan tidig medeltid. Det finns i de flesta språk, t.ex. engelskans Jane och Joan, franskans Jeanne och italienskans Giovanna. Genom att den manliga formen Johannes med varianter blev kristenhetens vanligaste mansnamn kom även femininformen att få stor spridning.

I Sverige har Johanna förekommit ända sedan 1312, men det blev mera allmänt först på 1600-talet. Under senare delen av 1800-talet var det ett av de vanligaste kvinnonamnen, framför allt i bondemiljö. Hundra år senare, på 1980- och 90- talen, fick det en renässans och låg på 90-talet på fjärde plats bland flicknamnen. Vid millennieskiftet fanns det totalt omkring 65000 svenskor som hette Johanna. Den vanligaste kortformen är Hanna som även förekommer som självständigt namn (se 5.1). Andra namnformer som kan föras tillbaka på Johanna är t.ex. Joanna och Janina.

I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Johanna – Jane, men i den nya namnlängden står Johanna åter som enda namn. Se även Jane (3.5), Jannike (11.1), Jenny (6.10), Jonna (21.8) och Yvonne Jeanette (29.5).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.