Johannes, Johan

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Johannes är en grekisk form av det hebreiska Jochanan som betyder ’Gud har förbarmat sig’. Johan är den svenska formen av Johannes men kan även återgå på den tyska formen Johann.

De två mest framträdande gestalterna i Bibeln med namnet Johannes är Johannes Döparen (se 24.6) och aposteln och evangelisten Johannes, vars minnesdag infaller på dagens datum. Den senare har i kyrklig tradition identifierats med Jesu ”älsklingslärjunge” i Johannesevangeliet.

Namnet Johannes har även burits av en rad påvar och europeiska regenter, och det är med alla sina varianter det mest spridda mansnamnet i den kristna världen. I Sverige finns förutom Johan (se nedan) formerna Jon, Jan och Jöns. Från engelskan har vi fått John och smekformen Johnny, från tyskan Hans och Hannes och från danskan Jens. I franskan har namnet formen Jean, i spanskan Juan, i italienskan Giovanni. Den skotska formen är Ian, den walesiska Evan och den irländska Séan. I finskan finns formen Juhani, i ryskan Ivan, i ungerskan Janos (se vidare 11.1, 29.3, 3.5, 24.5, 21.8 och 29.8). I Sverige har Johannes fått en renässans som tilltalsnamn under 1990-talet. Vid millennieskiftet bars det av omkring 27000 svenskar.

Namnet Johan fanns redan på 1000-talet på svenska runstenar i formerna Iuan och Iohan. Under medeltiden utvecklades flera former av vilka Jo(h)an och Jon blev de vanligaste. Dessa båda anses jämte Olof ha varit de vanligaste mansnamnen i Sverige under 1300-talet. Johan har varit ett svenskt kunganamn alltsedan 1200-talet, då Johan Sverkersson regerade 1201–22. Efter honom har Johan III och Karl XIV Johan burit namnet. Den senare bidrog till att namnet blev mycket vanligt i Sverige på 1800-talet. Under 1900-talets tre sista årtionden var Johan ett modenamn vars popularitet nådde sin topp under 80-talet, då det var det vanligaste tilltalsnamnet på nyfödda pojkar. Vid millennieskiftet bars det av omkring 170000 svenskar, vilket placerar det på sjätte plats bland de svenska mansnamnen.

I gamla almanackor stod det Johannes Evangelist på dagens datum, vilket senare förkortades till bara Johannes. Tvånamnslängden från 1993 introducerade namnparet Johannes – Hannes, som i den nya namnlängden har ändrats till Johannes Johan.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.