Jon, Jonna

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Jon är en svensk sidoform till Johan som återgår på det grekiska Johannes (se 27.12). Detta namn går i sin tur tillbaka på ett hebreiskt namn med betydelsen ’Gud har förbarmat sig’. Kvinnonamnet Jonna är en dansk kortform av Johanna, femininformen av Johannes.

Jon finns redan på runstenar i formen iun och var på 1300-talet det jämte Olof vanligaste mansnamnet i Sverige. Även fortsättningsvis användes det flitigt i bondemiljö, vilket är förklaringen till att Jonsson fortfarande hör till de vanligaste efternamnen. Under senare delen av 1800-talet och en stor del av 1900-talet konkurrerades Jon nästan helt ut av den engelska formen John, men under det senaste kvartsseklet är det Jon som har ökat mest av de båda namnen. Vid millennieskiftet bars det av omkring 6000 svenskar. Jon Blund är det svenska namnet på det sömngivande fantasiväsen som i Danmark kallas Ole Lukøje och i Tyskland Sandmann.

Jonna är ett namn vars popularitet har ökat hastigt under de senaste årtiondena. I början av 1970-talet bars det bara av omkring 300 svenskor.

Vid millennieskiftet var siffran uppe i omkring 4000.

Dagens namn var i äldsta tider Anastasius till minne av en martyr från Dalmatien (nuv. Kroatien). I de katolska ländernas almanackor förekommer sedan länge ett namn besläktat med Jon och Jonna, nämligen Jeanne eller Juana till minne av en fransyska som på 1600-talet grundade visitantinnornas nunneorden. I de svenska almanackorna byttes Anastasius år 1824 ut mot Josefina för att hedra kronprinsessan Joséphine som nyligen hade anlänt till Sverige för att förmälas med kronprins Oskar, sedermera Oskar I. Josefina stod kvar på dagens datum i 1901 års namnlängd men flyttades 1993 till Josef (19.3). I stället kom namnparet Jon – Jonna in.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.