Jonas, Jens

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Jonas är den grekiska formen av det hebreiska Jona, som betyder ’duva’. Jona anses dock vara en kortform av Johannes, vars hebreiska ursprungsbetydelse är ’Gud har förbarmat sig’. Jens är en dansk kortform av Johannes och motsvarar svenskans Jöns.

Jona är namnet på en av de mindre profeterna i Gamla testamentet, om vilken det berättas att han slukades av en stor fisk men efter tre dagar blev uppkastad på land. Det är inte denne Jona som högtidlighålls på dagens datum utan en kristen martyr, vars namn ända från början har varit Jonas. Denne Jonas led martyrdöden i Persien år 343 tillsammans med sin kamrat Barachisius. Han finns ihågkommen på dagens datum inte bara i svenska utan även i danska och franska almanackor.

Som svenskt dopnamn är Jonas belagt sedan början av 1300-talet. Det var förr vanligast i Skåne och Norrland, där det inte sällan har använts som en lärd form för Jöns. Bland kända svenskar med förnamnet Jonas i vår historia finns industrimannen Jonas Alströmer (1685–1761). Under 1900-talet fick namnet en uppgång på 60-talet (t.ex. författaren Jonas Gardell, f. 1963) som nådde sin kulmen under 70- och 80-talen. Under 90- talet har namnet dalat på topplistorna; vid utgången av år 2000 låg det på 67:e plats. Vid millennieskiftet fanns det omkring 57500 svenskar som hette Jonas.

Jens har i tidigare århundraden varit ett vanligt bondenamn i Skåne men började under 1800-talet användas även högre upp i landet. Det har under senare tid följt samma popularitetskurva som namnet Jonas: uppgången började på 1960-talet och ledde till att det blev ett modenamn på 70- och 80-talen, men under 90-talet har det gått tillbaka. Vid millennieskiftet bars det av omkring 17000 svenskar men var inte längre kvar på listan över de 100 vanligaste namnen på nyfödda pojkar.

I våra almanackor stod det tidigast Eustachius på dagens datum till minne av en missionär i Bayern på 600-talet. Det byttes på 1700-talet ut mot Jonas, och detta namn har sedan fått stå kvar. Namnparet Jonas – Jens har funnits sedan 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.