Josef, Josefina

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Josef är av hebreiskt ursprung och betyder ’må han (Gud) föröka’. Kvinnonamnet Josefina är bildat till Josef.

Den Josef som har blivit ihågkommen i almanackorna på dagens datum är timmermannen från Nasaret, Jungfru Marias man, den minst framträdande gestalten i den heliga familjen. I Bibeln förekommer han bara i julevangeliet och i berättelsen om flykten till Egypten. Han har blivit skyddspatron inte bara för timmermän utan även för vedhuggare och bostadssökande.

Namnet förekom tidigast i Sverige i den fornsvenska formen Josep som dock var ovanlig. Från 1200-talet har det varit etablerat i svenskt namnskick. Efter reformationen ansågs det på många håll som alltför katolskt, men i 1800-talets frireligiösa miljöer blev det ett omtyckt namn. Under flera årtionden efter andra världskriget bidrog Josef Stalin till att svenska familjer avhöll sig från att döpa sina pojkar till Josef. Mot slutet av 1900-talet har motståndet dock givit med sig, och namnet började avancera på topplistorna. Vid millennieskiftet fanns det omkring 9000 svenskar som hette Josef, och på listan över de vanligaste namnen på pojkar födda år 2000 kommer Josef på 70:e plats.

Josefina kom in i svenskt namnskick under 1700-talet. Den franska formen Joséphine fick spridning under 1800-talet; så hette ju både Napoleons maka och den drottning som Oskar I förde från Frankrike till Sverige (och som var sondotter till Napoleons kejsarinna). Den nådde dock aldrig en sådan folklig popularitet som Josefina, som i dagligt tal ofta blev Fina.

Under slutet av 1900-talet har namnet fått en renässans i formerna Josefin och Josefine. En tänkbar förklaring är succéfilmen ”Hugo och Josefin”, regisserad av Kjell Grede efter en serie böcker av Maria Gripe. Övergången från Josefina till Josefin/Josefine låter sig tydligt avläsas i de olika namnformernas frekvens: antalet kvinnor som hette Josefina halverades under 1900-talets sista kvartssekel och var vid millennieskiftet omkring 10000. Under samma period gick Josefin/Josefine (med stavningsvarianten Josephine) upp från omkring 2000 till över 34000. Under 1990-talet hörde Josefin/Josefine till de tjugo vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda flickor.

Medan Josef har funnits på dagens datum ända sedan medeltiden, kom Josefina in i den svenska almanackan 1824, när kronprinsessan Joséphine hade anlänt till Sverige. Namnet fick 21 augusti som sitt datum, och där stod det kvar i 1901 års namnlängd. Först i tvånamnslängden från 1993 fördes det till Josef.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.