Julia, Julius

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Julia är en femininform av det latinska mansnamnet Julius men även en kortform av Juliana. Julius är ett romerskt släktnamn som kan föras tillbaka till sagohjälten Aeneas son Iulus.

Julia var ursprungligen namnet på kvinnor i den romerska dynasti som även Julius Caesar tillhörde. Det bars av flera kejsarinnor i romarriket. I Sverige har det använts alltsedan 1777, tidigast ofta som en kortform av Juliana, ett helgonnamn som finns belagt i Sverige redan på 1200-talet.

Antagligen har Shakespeares skådespel ”Romeo och Julia” (på engelska ”Romeo and Juliet”) bidragit till spridningen. Under senare hälften av 1700-talet introducerades även den franska formen Julie, som blivit populär genom Rousseaus roman ”Julie, ou la Nouvelle Héloïse” (1761). Att Julie var ett namn som förde tankarna till högre samhällsklasser framgår av att August Strindberg valde det för sitt skådespel om en ung adelsfröken, ”Fröken Julie” (1888).

Julia har varit ett av det senaste årtiondets modenamn i Sverige. För ett kvartssekel sedan fanns det omkring 7000 kvinnor i Sverige som hette Julia, vid millennieskiftet var siffran närmare 20000. På listan över de populäraste tilltalsnamnen på flickor födda år 2000 kom Julia på första plats.

Historiens mest kända person med namnet Julius är givetvis Julius Caesar. Han räknade enligt legenden sin härstamning ända tillbaka till gudinnan Afrodite. En av hennes söner var den trojanske sagohjälten Aeneas, som skall ha slagit sig ned i Latium och blivit stamfar inte bara till Romulus, staden Roms grundare, utan även genom sonen Iulus till den juliska ätten och Julius Caesar.

Julius blev ett rätt vanligt namn i Sverige under renässansen, då flera romarnamn nådde svenskt namnskick. Det tidigaste belägget är från 1560. Efter att ha varit ganska vanligt på 1800-talet hade det en nedgångsperiod under det följande århundradet. Vid millennieskiftet var siffran nere i knappt 4000. Men då hade redan pendeln vänt: den nya namnklassicismen har gjort Julius populärt igen, och på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på pojkar födda år 2000 kom Julius på 97:e plats.

I gamla almanackor var dagens namn Juliana till minne av en jungfru från Mindre Asien som dog martyrdöden 303. Hennes namn finns fortfarande i bl.a. danska och tyska almanackor, men i Sverige förkortades det 1901 till Julia. Julius dag i almanackan var fram till år 2000 den 12 april. Den person som hedrades på detta sätt var inte Julius Caesar utan påven Julius I, som dog 352. I tvånamnslängden från 1993 fanns namnet Julia sammanfört med Jill (en engelsk smekform av Julia) på dagens datum, medan Julius delade 12 april med det obesläktade Gillis. I den nya namnlängden står Julia och Julius som dagens namnpar.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.