Justus, Justina

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Justus är ett latinskt mansnamn som återgår på adjektivet iustus ’rättrådig’ (jfr det vardagliga schysst av franskans juste). Kvinnonamnet Justina är en femininform av det latinska mansnamnet Justinus, bildat till samma adjektiv.

Till skillnad från Justinus var Justus inget vanligt namn under antiken. Det hör till de latinska namn som blev spridda tack vare renässansen för klassiska namn i Europa under 1500-talet. I Tyskland spelade det en viss roll att det redan fanns ett folkligt namn, Jost (av det latinska Jodocus) som kunde latiniseras till Justus. Det äldsta svenska belägget är från 1639. Under 1900-talet har namnet hört till de ovanligare; vid millennieskiftet låg siffran på de svenskar som heter Justus under 400.

Justina kom in i de medeltida helgonkalendarierna till minne av en from kvinna som dödades av hunner i en kyrka i Mainz just när hon skulle ta nattvarden. Namnet fanns i Sverige redan i slutet av 1300-talet men blev alltmera sällsynt under 1900-talet. Vid millennieskiftet bars det av omkring 1000 svenska kvinnor, men av dem var det bara 6% som hade det som tilltalsnamn. Den franska formen Justine har ökat något under de senaste åren.

Justus har funnits i almanackan på dagens datum sedan 1702. Det helgon som man velat ihågkomma var biskop i Lyon på 300-talet. Justinas namnsdag var före 1901 den 16 juni och från 1901 den 15 juni. Namnet har funnits på dagens datum sedan 1993, då det sammanfördes med Justus.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.