Kaj

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kaj är ett danskt mansnamn av ovisst ursprung, kanske identiskt med det frisiska Kaye, vars betydelse är osäker. Det skulle också kunna återgå på det latinska Caius. Även keltiskt ursprung har föreslagits. Kaj förekommer även som kvinnonamn och är som sådant, liksom Kajs, ursprungligen en kortform av Kajsa.

Kaj var ett populärt mansnamn i danska adelssläkter vid slutet av medeltiden. Under 1900-talet blev det känt genom den danske prästen, författaren och motståndsmannen Kaj Munk, som avrättades av tyskarna 1944. De tidigaste svenska beläggen för namnet är från senare hälften av 1800-talet (Kay 1860). Det var särskilt populärt på 1940-talet och bars vid millennieskiftet av omkring 7000 svenskar. Ytterligare omkring 2000 stavade namnet Kai.

Som kvinnonamn var Kaj till en början en smekform, men från 1900-talets början har det även förekommit som officiellt förnamn. Viskompositören Kai Gullmar (1904–82) hette egentligen Gulli Bergström.

Det äldsta namnet på dagens datum var Hippolitus till minne av ett romerskt helgon. Det ersattes 1901 av kvinnonamnet Hillevi, som numera står tillsammans med Hedvig (se 15.10). I tvånamnslängden från 1993 fanns namnparet Hillevi – Gullvi. I samma tvånamnslängd stod Kaj tillsammans med det obesläktade Klas, men i den nya namnlängden har Kaj fått ett eget datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.