Erik

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Erik är ett mansnamn av nordiskt ursprung som är sammansatt av ord med betydelsen ’ensam’ (eller möjligen ’alltid’) och ’härskare’.

Som svenskt kunganamn går Erik tillbaka till allra äldsta tider. För några av de kungar som 1500-talets historieskrivare räknade med saknas historiska bevis, t.ex. Erik Väderhatt som skulle haft förmågan att påverka vind och väder med hjälp av sin hatt. Den siste kungen med detta namn är Erik XIV (1533–77), vars olyckliga öde gjorde att senare kungadynastier undvek namnet.

Den Erik som hedras på dagens datum är Erik IX, mera känd som Erik den helige, som mördades den 18 maj, troligen 1160. Han blev efter sin död föremål för en livlig helgonkult och så småningom Stockholms och hela Sveriges skyddshelgon. Hans kvarlevor skrinlades i Uppsala och finns fortfarande i Uppsala domkyrka. Uppsala blev därigenom en av medeltidens viktigaste vallfartsorter i Sverige. Erikskulten var särskilt stark i Uppland, där efternamnet Eriksson ännu är vanligare än i andra landskap. Erik den heliges ätt dog ut på manssidan med sonsonsonen Erik läspe och halte (ca 1216–50).

Eriksdagen var helgdag i flera av de svenska stiften fram till 1571, då ett stort antal helgdagar avskaffades. Även efteråt har Ersmässan, som den kallades, varit en viktig folklig märkesdag. Talesättet ”Om Erik ger ax, ger Olof kaka” innebär att om höstrågen gått i ax till Ersmäss skulle man kunna baka bröd av dess mjöl till Olsmäss (29.7).

Erik är det allra vanligaste mansnamnet i Sverige. Vid millennieskiftet hette omkring 343000 svenskar Erik eller

I våra almanackor har Erik varit dagens namn från äldsta tider. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Erik – Jerker, men i den nya namnlängden har dagens betydelse som gammal folklig märkesdag markerats genom att Erik åter står som enda namn.

Eric. Siffran befinner sig i  ökande eftersom Erik har hört till de trefyra vanligaste tilltalsnamnen på pojkar under 90-talet. På 1930- och 40-talen var det vanligt i sammansättningar som Jan-Erik och Karl-Erik. Den vanligaste dialektala formen är Jerker, som framför allt förekommer i Dalarna. Den finska formen är Erkki.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.