Karl, Karla

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Karl är ett mansnamn av germanskt ursprung, identiskt med substantivet karl i betydelsen ’fri man’. Karla är femininformen av Karl.

Namnet Karl förekommer redan på runstenar och har blivit känt som det genom tiderna vanligaste kunganamnet i Sverige, men i Europa var det känt redan innan de svenska konungarna hade lämnat några spår efter sig i historieskrivningen. Den Karl som gjorde namnet känt var Västeuropas mäktigaste härskare vid tiden omkring år 800, den frankiske kejsaren Karl den store. I franska almanackor står det Charlemagne på dagens datum, i tyska Karl der Grosse. I de tidigaste svenska almanackorna kan man möta hans namn i latinsk form, Carolus Magnus, men det försvenskades efterhand till Carl. 

Av de svenska kungarna med namnet Karl är de tidigaste sagokungar, om vilka man inte säkert vet om de har existerat. Den tidigaste som med säkerhet är historisk är Karl Sverkersson (död 1167). Efter honom kom Karl Knutsson (1408 el. 1409–1470). Gustav Vasas son Karl IX (1550–1611) är således bara den tredje svenska kungen med namnet Karl som är historisk.

Det är de svenska kungarna, särskilt hjältekonungen Karl XII, Karl XIV Johan och den mycket folkkäre Karl XV, som har gjort Karl till det näst vanligaste svenska mansnamnet. Antalet svenskar som heter Karl eller Carl var vid millennieskiftet omkring 339000 – bara Erik/Eric är vanligare med omkring 343500 belägg. Karl ingår också i de sammansatta namn av typen Karl-Erik, Karl-Gustav och Karl-Johan som blev vanliga på 1930- och 40-talen. 

Den vanligaste smekformen av Karl är Kalle, som nästan 2000 svenskar hade som officiellt namn vid millennieskiftet. Vid samma tidpunkt var den engelska formen Charles den vanligaste utländska formen av Karl i Sverige med omkring 4500 belägg. Omkring 2000 personer hade smekformen Charlie som officiellt namn. För den spanska formen Carlos fanns omkring 2500 belägg.

Karldagen har varit en märkesdag för väderleken, särskilt i Norrland. Som vädret är på Karl, så ska det vara i sju veckor, har man sagt där. 

Karla är en ganska sen femininbildning till Karl. Det tidigaste svenska exemplet, med stavningen Carla, är från 1827. I Tyskland är däremot Karla ett mycket populärt namn, och sannolikt är en del av de svenskor som i dag bär namnet födda i Tyskland. Vid millennieskiftet var antalet kvinnor som hette Karla eller Carla omkring 2500.

I äldre almanackor stod Karl som enda namn på dagens datum. Namnparet Karl – Karla introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.