Karolina, Carola

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Karolina och Carola är båda femininformer av Carolus, som i sin tur är en latinisering av Karl.

Karolina började användas i Sverige mot slutet av 1600-talet och stavades tidigast Carolina. Vid slutet av 1700-talet nåddes Sverige av den franska formen Caroline som blev populär i adliga och borgerliga familjer. Det mera folkliga Karolina fick stor utbredning under 1800-talet, var nästan borta under större delen av 1900-talet men kom tillbaka på 1970- och 80-talen. Sedan dess har det dalat på listorna över de populäraste tilltalsnamnen, och år 2000 låg Karolina/Carolina på 84:e plats. Formen Caroline har haft en ännu större uppgång på senare år. Vid millennieskiftet fanns det omkring 36000 svenska kvinnor som hette Karolina/Carolina, medan de som hette Caroline var omkring 30000.

I sydsvensk bondetradition var Karolina den dag då man skulle så lin. Den bakomliggande tanken är rent magisk: eftersom ordet ”lin” ingår i Karolina måste dagen vara lyckosam.

Carola började användas vid slutet av 1700-talet och har varit särskilt vanligt i svenskspråkiga Finland. I äldre tid låg accenten alltid på den första stavelsen (Cárola). På 1960- och 70-talen blev namnet ett modenamn, och då försköts accenten till den andra stavelsen (t.ex. sångerskan Carola Häggkvist, f. 1966). Namnet bars vid millennieskiftet av omkring 8500 svenskor.

Det gamla namnet på dagens datum var Basilla efter en högättad romersk jungfru som dog martyrdöden på 200-talet. I Sverige ändrades namnet efterhand till Basilia, som 1780 ersattes av Karolina. I tvånamnslängden från 1993 stod Karolina tillsammans med kortformen Lina. I den nya namnlängden har Lina ersatts av Carola.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.