Katarina, Katja

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Katarina, vars senlatinska form är Catharina, är ursprungligen grekiskt. Det går tillbaka på Aikateríne, ett namn av oklart ursprung, men associerades tidigt med adjektivet katharós ’ren’, ’kysk’. Katja är en smekform av det ryska Jekaterina.

Anledningen till att Katarina återfinns på dagens datum är att 25 november sedan tidig medeltid har varit minnesdag för ärkemartyren Katarina av Alexandria. Hon skall ha levt på 300-talet, men inga uppgifter om henne finns bevarade förrän hennes kult tog fart på 800-talet. Enligt legenden blev en hednisk kejsare förälskad i henne, men Katarina avvisade alla hans anbud. Då försökte han ta hennes liv genom att låta sätta henne i ett spikförsett hjul. När detta inte lyckades, blev hon halshuggen. En härskara av änglar förde hennes kropp till berget Sinai, där ett kloster uppfördes över hennes grav. I den nordiska folkvisan ”Liten Karin” som bygger på legenden heter det att hon rullas i en ”spiketunna” och förs till himlen av två vita duvor. I Sverige var Katarinadagen helgdag fram till 1571 och kallades i folkmun Karinmäss.

Det äldsta svenska belägget för namnet är från omkring 1100, då en dotter till kung Inge d.ä. döptes till Katerina. Det fick spridning under medeltiden och bars bl.a. av det svenska helgonet Katarina av Vadstena (död 1381), dotter till den heliga Birgitta. Katarina har även varit ett vanligt svenskt drottningnamn. Karl Knutsson Bonde var gift med Katarina Gumsehuvud (1414–50). Gustav Vasas första drottning hette Katarina av Sachsen-Lauenburg (1513–35) och hans tredje hette Katarina Stenbock (1535–1621), och Johan III var gift med Katarina Jagellonica (1526– 1583).

Gamla svenska kortformer av Katarina är Karin (se 2.8), den sydsvenska formen Karna och den något yngre Katrina. Den danska och norska formen Katrine har gett upphov till kortformen Trine. Den franska formen Catherine nådde oss i slutet av 1700-talet. En vanlig smekform i vår tid är Kattis. Namnet Katarina har varit ganska opåverkat av modetrender men hade en uppgångsperiod på 1960-talet. Om man räknar in alla stavningsvarianter av namnet var siffran vid millennieskiftet omkring 70000.

Det tidigaste svenska belägget för Katja är från 1917. ”Katja of Sweden” är det namn under vilket klädformgivaren Karin Geiger (f. 1920) har blivit bekant. Namnet Katja hade en uppgång under 1970- och 80-talen och bars vid millennieskiftet av omkring 2000 kvinnor. En annan rysk smekform av namnet som har tagits upp i svenskt namnskick är Katinka.

I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Katarina – Carina. I den nya namnlängden har Carina flyttats till 7.5 och ersatts på dagens datum av Katja.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.