Kennet, Kent

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Kennet, Kenneth har nått oss från engelskan. Ytterst går det tillbaka på två keltiska namn, Cinaed ’född av eld’ och Cainnech ’skön’, ’vacker’. Kent är en kortform av Kennet. Andra kortformer är Ken och Kenny.

Kenneth MacAlpin (gaeliska Cináed mac Alpín) lyckades på 800-talet ena motstridiga grupper i nuvarande Skottland och räknas som Skottlands förste kung. Namnet Kenneth var länge främst ett skotskt namn och började inte användas i Sverige förrän i slutet av 1800-talet; det första kända belägget är från 1898. Efter andra världskrigets slut blev Kennet ett modenamn som nådde sin topp på 1950-talet. Antalet svenskar som hette Kennet eller Kenneth var vid millennieskiftet omkring 33000.

Kortformen Kent, som inte är speciellt vanlig i den engelskspråkiga världen, började användas i Sverige först 1923. Den blev ännu populärare än Kennet och hade sin högsta frekvens på 1950- och 60-talen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 37500 svenskar med namnet Kent eller Kenth. Man möter det även i sammansättningar som Kent-Ove och Kent-Åke.

Under 1900-talets två sista decennier avtog båda namnens popularitet. Inget av dem finns med på listan över 1990-talets hundra vanligaste pojknamn, där man i stället finner ett annat namn med keltiskt ursprung, Kevin.

Från 1700-talet och fram till 1993 var dagens namn Viktor (se 22.1). Vilken av de mer än femtio martyrerna med detta namn som man har velat hedra är ovisst. I tvånamnslängden från 1993 var Viktor utbytt mot namnparet Viking – Vilgot. Det var också tvånamnslängden som introducerade namnparet Kennet – Kent men på ett annat datum, 29 april. I den nya namnlängden har dessa båda namn fått överta Vikings och Vilgots plats.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.