Kjell

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kjell är ett nordiskt mansnamn som återgår på ett äldre Kætil. Formen Kjetil är fortfarande allmän i Norge. Namnet är sannolikt från början ett binamn, identiskt med ordet ’kittel’, här kanske i betydelsen ’hjälm’.

I formen Kætil finns namnet redan på runstenar. Senmedeltidens kanske populäraste sägengestalt i Sverige var den trollkunnige Kettil Runske. I en sägen som bl.a. har knutits till Visingö i Vättern besegrar han sin motståndare Gilbert med hjälp av magiska runor. Den yngre namnformen Kjell började förekomma vid mitten av 1500-talet och blev allmän omkring år 1600. Som bondenamn levde Kjell vidare främst i Skåne och Jämtland, medan den äldre formen Kettil fanns kvar länge i Västergötland. På 1930- och 40-talen blev Kjell ett modenamn (t.ex. finansministern Kjell-Olof Feldt, f. 1931, bordtennisspelaren Kjell Johansson, f. 1946). Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 61000 svenskar.

Den danska formen av namnet, Kjeld, fick spridning i Danmark redan på medeltiden genom en biskop i Viborg, död 1150 och helgonförklarad 1188. I dag är det Sankt Kjelds dag i Danmark, en dag som bland bönderna har gått under namnet ”Kjeld sviebyg” - om solen brände för starkt kunde det leda till att skörden av råg (byg på danska) torkade bort.

I de svenska almanackorna kom namnet Kjell inte in förrän 1901. Innan dess fanns där Kilian till minne av en irländsk eller skotsk missionär som dog martyrdöden i Tyskland på 600-talet. Irländarna firar fortfarande Sankt Kilian på dagens datum. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Kjell med det obesläktade Tjelvar, men i den nya namnlängden står det åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.