Klas

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Klas, som ofta stavas Claes, är en tysk kortform av Nikolaus, ett grekiskt mansnamn sammansatt av nike ’seger’ och laos ’folk’. Andra kortformer av samma namn är Nils (se 8.10) och Niklas (se 6.12).

Klas kom in i svenskt namnskick på 1300-talet men hade då den tyska stavningen Claus och användes huvudsakligen av invandrade tyskar. Under renässansen kom det att uppfattas som en kortform av det romerska kejsarnamnet Claudius och blev ett vanligt namn inom adeln. Tre svenska sjöhjältar har burit namnet: Claës Horn (död 1566), Clas Fleming (död 1644) och Claas Uggla (död 1676).

Namnet hade en uppgång på 1940-talet som höll i sig till 70-talet. Under de senaste åren har det fallit ur listan över de hundra vanligaste tilltalsnamnen på pojkar. Om man räknar in alla stavningsvarianter fanns det vid millennieskiftet omkring 41000 svenskar som hette Klas. Den vanligaste stavningen är Claes (omkr. 21000), följd av Klas (omkr. 15000), Clas (omkr. 4000) och Klaus (omkr. 1000).

I Nederländerna motsvaras vår jultomte av Sinterklaas, som av holländska emigranter fördes över till USA och blev Santa Claus (se vidare Nikolaus 6.12). Namnet Klas tillhör också den skandinaviska barnlitteraturen genom Thorbjørn Egners bok om Klas klättermus.

Den äldsta svenska almanackan från 1585 har Willibaldus på dagens datum, ett namn som finns kvar än i dag i den danska almanackan. Det helgon som hedrades, Sankt Willibald, levde på 700-talet och var bror till den heliga Walburga (se Valborg 1.5). Willibaldus ersattes i Sverige av Claudius, som i sin tur på 1700-talet ersattes av Claes eller Klas. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes de obesläktade namnen Klas och Kaj (se 13.8), men i den nya namnlängden står Klas åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.