Klemens

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det latinska mansnamnet Klemens är bildat av adjektivet clemens ’mild’, ’saktmodig’.

Så hette en av de första påvarna, Clemens I, även kallad Clemens Romanus, som var biskop i Rom år 91–101 och enligt den romerska biskopslistan Petrus tredje efterträdare. Enligt legenden kastades han i havet med ett ankare bundet vid halsen. Det ledde till att han blev skyddspatron för sjöfarande och avbildas med ett ankare i den kyrkliga konsten. Clemens fick sexton efterträdare på påvestolen med samma namn som han.

Namnet Klemens har funnits i Sverige ända sedan 1200-talet. Det har varit vanligt i Norrland där det bildades dialektala former som Klemet och Klämmet. I samiska släkter har namnet bevarats in i vår tid, men i övrigt är det på tillbakagång. Vid millennieskiftet fanns det bara omkring 500 svenskar som hette Clemens eller Klemens.

Klemensdagen uppfattades förr på en del håll som den första riktiga vinterdagen, den dag som utvisade hur vintervädret skulle bli. ”Om Klemens är mild, så blir vintern mild” har varit ett allmänt talesätt. I södra Sverige och Danmark har man sagt att ”det blir kallt när Klämmet och Katrina klämmer ihop”. Innebörden är att kyla mellan 23 och 25 november varslar om en sträng vinter.

Klemensmässan var helgdag i Sverige fram till 1571. Både i svenska och utländska almanackor har Klemens varit dagens namn in i vår tid. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Klemens – Clarence, men i den nya namnlängden står Klemens åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.