Konrad, Kurt

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Konrad är av tyskt ursprung; den forntyska formen är Kuonrat. Det är sammansatt av ord med betydelsen ’djärv’ och ’råd’, ’beslut’. Kurt är en lågtysk kortform av Konrad. Den äldsta stavningen är Kort.

Flera medeltida tyska furstar hette Konrad. Även i vår tid har namnet burits av tyska statsmän, t.ex. Västtysklands förste förbundskansler Konrad Adenauer (1876–1967). Den person som gett namnet en plats i almanackan är en biskop i Konstanz som dog 976.

Det tidigaste exemplet på att Konrad har använts i Sverige är från slutet av 1200-talet. Det var populärt under senare delen av 1800-talet och en bit in i 1900-talet men har sedan dess gått tillbaka som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet hette omkring 4000 svenskar Konrad eller Conrad.

Kort Rogge hette en biskop i Strängnäs som dog 1501 men vars biskopshus Roggeborgen ännu kan beskådas. Stavningen Kort efterträddes på 1700-talet av Kurt, som länge förekom främst i pommerska släkter. Det började användas mera allmänt först på 1900-talet och hade en uppgångsperiod på 30- och 40-talen (t.ex. fotbollsspelaren Kurt Hamrin, f. 1934). Vid millennieskiftet fanns det omkring 41000 svenskar som hette Kurt eller Curt. Den vanligaste smekformen är Kurre.

Tidigast stod namnet Konrad på ett annat datum i almanackan, 26.11. Det flyttades 1778 till dagens datum och undanträngde Cunibertus, ett namn som stått där till minne av en biskop i Köln på 600-talet. Namnparet Konrad – Kurt introducerades i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.