Konstantin, Conny

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Konstantin är ett mansnamn bildat till det latinska adjektivet constans ’ståndaktig’. Conny är en engelsk smekform för Konstantin.

Den person som har gjort namnet spritt i Europa är den romerske kejsaren Konstantin den store (trol. 272–337), under vars kejsartid kristendomen fick en gynnad ställning i romarriket. Flera västromerska och bysantinska kejsare förde hans namn vidare, liksom två grekiska kungar i modern tid. Konstantin den stores namn lever även kvar i Konstantinopel, nuvarande Istanbul.

I Sverige har namnet förekommit sedan 1643, i Skåne sedan 1345. Det hade en viss uppgång under 1800-talet men har varit ganska ovanligt under hela 1900-talet. Vid millennieskiftet bars det av omkring 1000 svenskar.

Desto vanligare är smekformen Conny (även stavad Konny) som har använts som officiell namnform i Sverige sedan 1876. Conny blev ett modenamn på 1950- och 60-talen och räknade vid millennieskiftet omkring 15000 bärare.

I sydligaste Sverige och Danmark kan man träffa på Connie som kvinnonamn. Det är en smekform av det ursprungligen franska kvinnonamnet Constance.

Konstantin har stått i almanackan på dagens datum sedan 1708. Namnparet Konstantin – Conny introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.