Kristian, Krister

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kristian, Christian, är ett mansnamn som återgår på latinets Christianus ’kristen’. Mansnamnet Krister, Christer, är en nordisk form av Kristian.

Namnet Kristian förekommer främst i Tyskland och Skandinavien, vilket sammanhänger med att det sedan medeltidens slut har varit ett nordtyskt furstenamn och danskt kunganamn. Den danske Kristian I (1426–81) var född i Oldenburg i Nordtyskland. Hans sonson Kristian II har i Sverige blivit känd som Kristian Tyrann. Den senaste i raden, Kristian X, blev en samlande symbol för danskt motstånd mot den tyska ockupationen under andra världskriget. Än i dag är Christian/Kristian det vanligaste mansnamnet i Danmark. I Tyskland har det under de senaste årtiondena varit ett modenamn.

Den latinska formen Christianus fanns i Sverige redan 1291. Mot slutet av medeltiden var Kristian ett ganska vanligt namn i svensk bondemiljö.

Det fick även spridning i Finland, där det i dag främst förekommer i kortformen Risto. En lågtysk form av namnet som har förekommit i Sverige sedan 1510 är Karsten.

Namnet Kristian fick en stark uppgång under 1970- och 80-talen som ännu inte har upphört helt. Det var särskilt stavningen Christian som ökade. Vid millennieskiftet fanns det omkring 34000 svenskar som hette Christian och omkring 14000 som stavade sitt namn Kristian. Namnet Carsten/ Karsten bars av omkring 1000 personer, och lika många hette Risto.

Formen Krister har utvecklats ur en sidoform av Kristian, nämligen Kristiern. Det äldsta svenska belägget är från 1484. Namnet togs upp i flera adelsätter som Horn och Mörner och blev på 1900-talet vanligare i Sverige än Kristian/Christian. Det var ett modenamn på 1940- och 50-talen men förekommer mycket sällan i dagens namngivning. Vid millennieskiftet fanns det omkring 19000 svenskar som hette Krister och omkring 62000 som använde stavningen Christer. Den vanligaste smekformen är Krille.

I gamla almanackor var dagens namn Briccius till minne av en biskop i den franska staden Tours på 400-talet. Det byttes 1778 ut mot Kristian som har funnits kvar sedan dess. Namnparet Kristian – Krister kom in i almanackorna genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.