Kristoffer, Christel

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Kristoffer, Christoffer, går tillbaka på det grekiska Christophóros ’Kristusbärare’. Christel är en tysk smekform av Christina (se 24.7).

Christophoros var en kristen martyr om vilken inga närmare uppgifter finns bevarade. Under medeltiden uppstod en legend som ger en förklaring till hans namn: han var en man med väldiga kroppskrafter som hjälpte vägfarande att ta sig över en flod. En gång skulle han bära över ett litet barn, och då dignade han under tyngden. Barnet var Jesus, och Kristoffer fick bära all världens synder som Kristus tagit på sig. Kristoffer blev ett populärt helgon under senmedeltiden. Han räknades som en av de fjorton nödhjälparna som bistår människor som befinner sig i fara, och motivet att han bär Jesusbarnet förekommer ofta i den kyrkliga konsten.

Till Sverige kom namnet redan på 1200-talet. Det förknippades under senmedeltiden med Kristofers landslag, den lag för den svenska landsbygden som efterträdde Magnus Erikssons landslag och som stadfästes av unionskungen Kristofer av Bayern 1442. En av de svenskar från tidigare århundraden som fick namnet är uppfinnaren Christopher Polhem (1661–1751).

Namnet Kristoffer är ett av det sena 1900-talets verkliga modenamn, vars frekvens mer än tiodubblades mellan åren 1975 och 2000. Det var särskilt vanligt under 80-talet; 1989 låg det på fjärde plats på listan över nyfödda pojkars tilltalsnamn. Om man räknar in alla stavningsvarianter bars det vid millennieskiftet av omkring 44500 svenskar. Det finns flera förklaringar till denna framgång. En är säkert A.A. Milnes barnboksklassiker om Nalle Puh och Christopher Robin, som var populärare än någonsin vid slutet av 1900-talet.

Det tidigaste svenska belägget för Christel är från 1897. Namnet hade en viss uppgång på 1950- och 60-talen, särskilt i de sydligaste delarna av Sverige. Vid millennieskiftet bars det av omkring 5000 kvinnor.

Stavningen Kristoffer kom inte in i almanackan förrän i tvånamnslängden från 1993, då också Christel kom in som andra namn. Namnet stavades allra tidigast Christofer, senare Kristofer, som stod kvar i 1901 års namnlängd. De nya stavningarna Christoffer och Kristoffer, som i dag är de vanligaste, har uppstått genom att folk trott att efterleden är substantivet offer.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.