Lage

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Lage är ett mansnamn av danskt ursprung, bildat till substantivet lag ’sällskap’. Betydelsen är sannolikt ’kamrat’.

Lage har varit ett vanligt namn i danska adelssläkter ända sedan medeltiden. En sidoform är Lave. Båda formerna förekommer i skandinaviska medeltidsballader, t.ex. ”Lave og Jon” och ”Riddar Lage och stolts Elensborg”. Lage spreds tidigt till Sverige och har varit vanligt i Småland. Det är ett arvnamn inom ätten Posse alltsedan 1400-talet, då den danske Jöns Lage Posse flyttade till Sverige och blev riddare och riksråd. En av dem som har gjort namnet känt i vår tid är konstnären Lage Lindell (1920–80). Ännu under 1930- och 40-talen spelade det en roll i namngivningen, men på senare tid har det varit sällsynt. Vid millennieskiftet bars det av omkring 2500 personer.

Innan Lage kom in i almanackan 1901 var dagens namn Leander till minne av en biskop i Sevilla på 500-talet som var äldre bror till lärdomsgiganten Isidorus av Sevilla. Namnet är ursprungligen grekiskt och har blivit känt genom den romantiska antika berättelsen om Leander som drunknade när han simmade över Hellesponten till sin älskade Hero. Det fick en viss spridning i Sverige, särskilt i Norrland (t.ex. konstnären Leander Engström, 1886–1927).

I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Lage med det obesläktade Laila, som i den nya namnlängden har flyttats till 5 juli. I 2001 års namnlängd står Lage åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.