Laila, Ritva

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Laila är ursprungligen ett samiskt kvinnonamn som troligen har utvecklats ur Aila. Detta namn anses i sin tur motsvara det nordiska Helga, vars betydelse är ’helig’. Ritva är ett finskt kvinnonamn som är identiskt med substantivet ritva ’mjukt hängande kvist av lövträd’.

Namnet Laila nådde svenskt namnskick på 1880-talet genom en novell av den norske prästen och etnografen J.A. Friis. I original heter den ”Fra Finnmarken” (1881), men den svenska översättningen 1882 fick titeln ”Lajla”. Namnet var särskilt vanligt på 1930- och 40-talen (t.ex. operasångerskan Laila Andersson-Palme, f. 1941). Vid millennieskiftet fanns det omkring 13000 svenskor som hette Laila.

Det tidigaste belägget för namnet Ritva i Sverige är så sent som från 1931. Även det var främst i bruk på 1930- och 40-talen. Antalet svenska kvinnor som hette Ritva var vid millennieskiftet omkring 3000.

I många 1700-talsalmanackor fanns namnet Cyrilla på dagens datum till minne av en kvinnlig martyr i Libyen i Nordafrika på 300-talet. 1774 byttes Cyrilla ut mot Melker, som var dagens namn även i 1901 års namnlängd. I tvånamnslängden från 1993 bildade Melker namnpar med det obesläktade Agaton, men i den nya namnlängden har namnet flyttats till trettondedag jul (6.1). Anledningen är att de tre vise männen Caspar, Melchior (dvs. Melker) och Balthazar enligt legenden frambar sina gåvor till Jesusbarnet den dagen. Namnen den 5 juli är nu i stället Laila och Ritva, som fått bilda namnpar därför att de kommer från samma språkfamilj, den finskugriska.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.