Lennart, Leonard

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Lennart är den lågtyska formen av det tyska mansnamnet Leonhard, en sammansättning av fornhögtyska le(w)o ’lejon’ och harti, herti ’hård’. Leonard är i Sverige och flera andra länder den vanligaste stavningen av Leonhard.

Flera helgon har haft namnet Leonard. Det som har fått en minnesdag i svenska almanackor är den franske abboten Leonardus som levde i Limoges på 500-talet och uträttade många underverk; bland annat kunde han få fjättrarna att lossna från fångar, vilket har gjort honom till låssmedernas skyddspatron. Leonardus kom in i svenskt namnskick 1287.

Namnet Lennart har förekommit i Sverige sedan 1549. Det var ovanligt i äldre tid, även om en av 1600-talets främsta svenska militärer, fältmarskalken Lennart Torstensson (1603–51), bar det. Först på 1900-talet nådde Lennart den stora popularitet som har gjort namnet till ett av de tio vanligaste mansnamnen i Sverige. Att prins Lennart Bernadotte (f. 1909) fick just detta namn kan ha bidragit till att det blev på modet. Kulmen i dess popularitet inföll på 1930-talet, då det var det näst vanligaste pojknamnet (bara Lars var vanligare). Under senare hälften av 1900-talet har Lennart däremot varit omodernt. Vid millennieskiftet bars det av omkring 153000 svenskar. Det har flera smekformer, t.ex. Lelle, Lenne och Lenny.

Leonard var den vanligare av de båda formerna ännu under 1800-talet (t.ex. ”Ydredrotten” Leonhard Fredrik Rääf, 1786–1872). Under 1900- talet försvann den nästan helt ur namnskicket, och vid millennieskiftet fanns det bara omkring 5000 svenskar som bar namnet. Man kan emellertid notera att 27 pojkar fick Leonard som tilltalsnamn år 1999, medan färre än tio fick Lennart.

Det äldsta namnet på dagens datum är Wenceslaus, en latinisering av det tyska Wenzel. Så hette en böhmisk hertig på 900-talet som verkade för kristendomens spridande och som mördades under bön i en kyrka. Leonards dag i almanackan var i äldre tid 6 november, men när denna dag år 1727 blev en minnesdag för Gustav II Adolf, flyttades namnet till dagens datum, och Wenceslaus försvann för att inte mer återkomma. I 1901 års namnlängd byttes Leonard ut mot Lennart, och i tvånamnslängden från 1993 introducerades det namnpar som fortfarande står kvar.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.