Leopold

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Leopold är ett ursprungligen tyskt mansnamn vars fornhögtyska form är sammansatt av liut ’folk’ och bald ’djärv’ (jfr båld). Förleden har senare associerats med latinets leo ’lejon’.

Namnet Leopold har varit särskilt utbrett i Österrike alltsedan den tid då markgreven Leopold III (ca 1073–1136) lade grunden till Österrikes senare maktställning i Europa. Leopold grundade också flera kloster, bl.a. Klosterneuburg där han ligger begravd. Han fick tillnamnet ”den gode”, helgonförklarades 1485 och har varit Österrikes skyddshelgon sedan 1600-talet; hans minnesdag infaller på dagens datum som är helgdag i Österrike. Även i fortsättningen har namnet burits av en rad härskare i landet, bl.a. två habsburgska kejsare. Det är därför bara vad man kan vänta att den manliga huvudpersonen i Benatzkys operett ”Värdshuset Vita hästen”, en förälskad kypare, heter Leopold. I nyare tid har även tre kungar i Belgien burit namnet.

Det äldsta svenska belägget för namnet är från 1756. Det hade en viss uppgång på 1920- och 30-talen, särskilt i norra Sverige, men har sedan dess inte spelat någon märkbar roll i namnskicket. Vid millennieskiftet fanns det omkring 2000 svenskar som hette Leopold.

Namnet Leopold har funnits på dagens datum i vår almanacka sedan 1600-talet. I tvånamnslängden från 1993 flyttades det till 28.6 och ersattes på dagens datum av namnparet Katja – Nadja, men i den nya namnlängden är det tillbaka på sin gamla plats.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.