Lillemor, Moa

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Lillemor är ett nordiskt kvinnonamn med betydelsen ’lilla mor’. Moa är ett svenskt kvinnonamn som kan ha uppstått som en smekform för ordet mor.

Namnet Lillemor användes tidigast i Norge, men då som smeknamn på flickor som kunde heta något helt annat. I Norge finns även namnet Annemor. Det äldsta svenska belägget för Lillemor är från 1901. Sin största popularitet hade namnet på 1930- och 40-talen. Många som blivit döpta till Lillemor använder kortformen Lill, t.ex. sångerskan Lill Lindfors (f. 1940). Vid millennieskiftet fanns det omkring 12000 svenskor som hette Lillemor.

För namnet Moa finns inga äldre belägg, men det kan ha funnits länge som en smekform för mor, ett ord som i bondesamhället inte sällan användes i stället för namnet när man tilltalade kvinnor. Den som har gjort namnet Moa spritt i vår tid är författarinnan Moa Martinson (1890–1964), som från början hette Helga Maria Schwarz. På 1960-talet fanns det bara en handfull svenskor som hette Moa, men vänstervindarna och intresset för arbetarkultur under 1970-talet ledde till att Moa plötsligt blev ett omtyckt flicknamn. Populariteten höll i sig under de följande årtiondena och nådde sin topp under 90-talets sista år, då Moa hörde till de tio vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda flickor. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 7000 svenskor.

Det är inte många dagar i almanackan som har varit så växlingsrika vad namnen beträffar som dagens datum. Under 1800-talet och tidigare var dagens namn Maximus till minne av en biskop i Mainz på 300-talet. I 1901 års namnlängd utmönstrades namnet till förmån för Magnhild. Detta namn flyttades i 1993 års tvånamnslängd till 17.9 och ersattes av Pierre – Percy, ett namnpar som i den nya namnlängden har ersatts av Lillemor (tidigare 14.5) och Moa (tidigare 27.7).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.