Linda

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Linda är en kortform av längre kvinnonamn, t.ex. Belinda, Rosalinda, Sieglinde. Efterleden är sannolikt det tyska ordet lind ’späd’, ’vek’.

De sammansatta namnen med ändelsen -linda, -linde förekom tidigast i tyskan men spred sig till den engelskspråkiga världen, t.ex. Belinda och Rosalinda. Kortformen Linda blev populär under romantiken vid slutet av 1700-talet. Det tidigaste svenska belägget är finlandssvenskt och från
1833, men hos oss var namnet länge ovanligt. En första popularitetsvåg kom vid mitten av 1900-talet (t.ex. sprinterlöparen Linda Haglund, f. 1956) och en andra, större under 1970- och 80-talen. Då hörde Linda under en följd av år till de 3–4 vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda flickor. Vid millennieskiftet fanns det omkring 50000 svenska kvinnor som hette Linda, vilket är en tiodubbling av siffran från början av 70-talet. Ett världsberömt par på den engelska pophimlen har kanske del i uppgången: beatlen Paul McCartney och hans hustru Linda som på 1970-talet
framträdde i gruppen Wings.

I medeltida helgonkalendrar var dagen helgad åt en abbedissa i Sevilla på 600-talet, Florentina. Hon var syster till Isidorus och Leander av Sevilla (se 14.12 och 27.2) och därmed den tredje i syskonskaran som blev helgonförklarad. I gamla svenska almanackor stavas hennes namn
Florentia, som i sin tur förvandlades till ett mansnamn, Florentin. Det stod kvar till 1901 och tillhör vår 1900-talslitteratur genom en romantisk gestalt i Cornelis Vreeswijks visvärld. 1901 kom Flora in i stället. Det namnet blev aldrig särskilt vanligt och ersattes i tvånamnslängden från 1993 av
namnparet Linda – Linn, av vilka bara Linda finns kvar i den nya namnlängden. Linn återfinns numera tillsammans med Linnea (13.5).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.